Details
Date:

oktober 11

Time:

19:00 - 21:30

Event Category:

Jebjerg Kirke

Organizer

Jebjerg menighedsråd

Venue

Jebjerg konfirmandstue

Kirkegade 2

Jebjerg, 7870

Den Oscar-belønnede polske film “Ida” vises på stort lærred i Jebjerg konfirmanstue. Efterfølgende kaffe og oplæg til samtale om filmen.
Handling:

Den pol­ske pige Anna har mi­stet beg­ge sine for­æl­dre un­der 2. Ver­denskrig og er vok­set op i et ka­tolsk klo­ster. I 1961 for­be­re­der hun sig på at af­læg­ge non­ne­løf­tet og op­sø­ger sin sid­ste nu­le­ven­de slægt­ning, sin tan­te Wan­da. Tan­ten ven­der op og ned på den unge Idas liv, da hun ind­vi­er hen­de i fa­mi­li­ens tragi­ske hi­sto­rie. Pawel Pawli­kowskis Oscar-vin­der for Bed­ste Ikke-en­gelsk­spro­ge­de film ka­ster et friskt og for­doms­frit blik på re­li­gi­øse spæn­din­ger i ef­ter­krig­sår­e­ne og for­tæl­ler en gri­ben­de hi­sto­rie, hvis stær­ke bil­ledsi­de og tav­se ud­s­tryk be­to­ner en dyb­følt sorg og vre­de. Ida er en dansk co-pro­duk­tio­ner og er, for­u­den den pre­sti­ge­fyld­te Oscar, be­løn­net med en BAF­TA Award, fem Eu­ro­pe­an Film Awards samt den in­ter­na­tio­na­le kri­ti­ker­pris på Tor­on­to In­ter­na­tio­nal Film Festi­val.
Se trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=_JIXxo8qUn0