Detaljer

Dato: 28. september 2017

Tidspunkt: 19:00 - 21:00

Website: https://www.facebook.com/events/1490153111051521
Arrangør

Aktivitetspladsen Jeppe Aakjær

Website: https://www.facebook.com/AktivitetspladsenJeppeAakjaer/

Der afholdes Generalforsamling i foreningen Jebjerg Bys Aktiviteter den 28/9 kl 19. Mødet foregår i stakladen på legepladsen i Jebjerg, hvor foreningen vil være vært ved en kop kaffe.

Aftenens program:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassererens beretning
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer*
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

* Vivian og Karin er på valg