Detaljer

Dato:

20. april 2020

Tidspunkt:

19:00 - 21:00

Slået op af:

Midt vest amatørteater

Indkaldelse til Generalforsamling

Midt-Vest Amatørteater

Mandag d. 20/4 – 2020 kl 1900

Jebjerg Sport og Eventcenter mødelokale 2

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Bestyrelsen fremlægger planer for det kommende år.

4. Fremlæggelse af årsregnskabet.

5. Valg af kasserer ( Jens modtager genvalg )

6. Valg af revisorer samt 2 suppleanter.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Evt.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være foreningens formand i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

Foreningen er vært ved en kop kaffe og en bid brød. Derfor tilmelding til Generalforsamlingen via Facebook i gruppen “Midt Vest Amatørteater” senest 15/4.

Der kan købes øl og vand

For at værre stemmeberettiget, skal medlemskontingentet være indbetalt.

1. Det kan foregå direkte ved at overføre kontingentet til vores konto i Salling Bank konto nr 7890-3404461

2. Ved MobilePay på 40 87 45 33 – Skriv ”kontingent MVAT ”

3. Kontant på selve generalforsamlingen

 

Kontingentet for 2020 er 50 kr pr person eller 100 kr pr husstand

 

På genkig d. 20/4.

Bestyrelsen